Op 23 maart hebben wij terug onze instuif. Zoals andere jaren is het thema "dansen uit de Balkan" met een knipoog naar de omliggende landen (flyer hieronder).

Voor een vlot verloop werken wij met een vooraf opgesteld programma. Je kan dit programma helpen bepalen door ons een lijstje met uw favoriete dansen te bezorgen (max. 15 dansen) tegen uiterlijk 9 maart naar info@gaidagent.be

Noteer alvast zaterdag,23 maart in jullie agenda

groetjes en tot 23 maart